← Poradnik

Jak stworzyć dobry brief aplikacji mobilnej?

Sukces projektu aplikacji mobilnej uzależniony jest od przejrzystej komunikacji zamawiającego i wykonawcy w kwestii oczekiwań i celu projektu. Stały kontakt na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia pozwoli zbudować inspirującą i owocną relację. Aby uniknąć kosztownych nieporozumień konieczne są jednak odpowiednie narzędzia i metody. Jednym z nich — pojawiającym się zwykle na samym początku każdego projektu — jest brief.

Brief, inaczej wytyczne projektu, posłuży za solidny fundament. Choć jego przygotowanie jest czasochłonne, pomoże wyjaśnić po drodze wiele złożonych zagadnień. Od jego dokładności i rzetelności w dużej mierze zależy wycena naszego projektu, przyjęta metodyka zarządzania, wybór rozwiązań technologicznych i w rezultacie efekt końcowy.

Co więc powinien zawierać dobry brief dla aplikacji mobilnej?

 1. Czym dla firmy ma być aplikacja mobilna, co ma robić, jaki jest jej cel

W tym celu opisz zakres działalności firmy i cel planowanego produktu mobilnego. Opisz, skąd pojawił się pomysł na aplikację, dlaczego chcesz ją udostępnić, “o co w niej chodzi” i jakie korzyści pozwoli ona osiągnąć użytkownikom.

Jeśli pod uwagę powinna być brana konkurencja, wyodrębnij najważniejsze różnice, jakie dzielą rywalizujące produkty. W trakcie prac nad projektowaniem i wdrożeniem aplikacji mobilnej zaakcentujesz różnice i tym samym zagwarantujesz oryginalność efektu końcowego.

 2. Kim jest użytkownik końcowy, jaki jest kontekst użycia

Użytkownik końcowy aplikacji zawsze znajduje się w centrum uwagi jako główny czynnik decydujący o każdym projektowym wyborze. Wspólnie z wykonawcą powinniście sprecyzować:

 • jego zawód lub obszar zainteresowań
 • wiek
 • poziom swobody w posługiwaniu się technologią
 • potrzeby
 • aktualne frustracje i niedogodności

…a także kontekst, w jakim aplikacja będzie stosowana.

Kontekst ma znaczenie szczególne. Projektowanie aplikacji do wprowadzania danych, która ma się sprawdzić w „ruchliwym” środowisku pracy (np. szpitalna izba przyjęć) odbiega od tworzenia aplikacji z myślą o spokojnej przestrzeni zawodowej (np. biuro). To właśnie kontekst narzuca odmienne strategie projektowe, wytycza ogólny kierunek projektowania. Im wyższy będzie stopień znajomości kontekstu, tym bardziej świadome będą wybory projektującego.

3. Charakter i główne funkcje aplikacji

Co do zaoferowania użytkownikowi będzie mieć nasza aplikacja mobilna? Określmy funkcje, w które powinna być wyposażona.

Aplikacje mobilne zazwyczaj dzielą się na dwa typy: zorientowane na treść lub zadaniowe.

Przykłady aplikacji zorientowanych na treść:
Instagram, Facebook, YouTube, reklamowy katalog produktów

Przykłady aplikacji zadaniowych:
Endomondo, Google Maps, Skype, system płatności za bilety

Bardzo istotne jest, by Twój brief jasno określił podstawowe funkcje (jakie problemy ma rozwiązać aplikacja, ile zadań ułatwi użytkownikowi). Listę funkcji zorganizuj według kolejności, w jakiej mają być wdrożone. Warto na górze tej listy umieścić funkcje kluczowe, bez których projekt nie ma racji bytu, a wszelkie dodatki odsunąć na dalszy plan. Pozwoli to ograniczyć koszta we wstępnej fazie projektu, a także skróci czas potrzebny na wypuszczenie pierwszej wersji, prototypu aplikacji mobilnej (tzw. MVP) na rynek.

4. Treść aplikacji

Ten punkt dotyczy w szczególności aplikacji zorientowanych na treść, chociaż warto odpowiedzieć sobie na poniższe pytania niezależnie od rodzaju projektu.

Gdy „kręgosłup” aplikacji mobilnej został wyrzeźbiony, pora zająć się jej zawartością. Jaki będzie główny rodzaj prezentowanej treści? Czy będą to materiały audio, wideo, zdjęcia, a może artykuły? Z jakich źródeł będą one pochodzić? Czy treści będą tworzone przez właściciela aplikacji, czy przez jej użytkowników? Jaki wpływ wywrze to na Twój proces projektowania?

5. “Aura” doświadczenia użytkownika

Czy sprawi ona użytkownikowi frajdę? Będzie urzekać swoją wydajnością? Radością odkrywania? Czy połączy w sobie każdą z tych cech? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanów się na co zwracasz uwagę korzystając ze smartfona? Czy masz swoje ulubione aplikacje, z których korzystasz na co dzień? Jakiego rodzaju doświadczenie Ci odpowiada? Rezultatem tego etapu analizy powinna być klarownie opisana emocjonalna „aura” mająca w założeniu towarzyszyć obsłudze aplikacji. Tym sposobem przygotowany zostanie grunt pod projektowanie detali.

6. Wygląd aplikacji

Wygląd i ogólne wrażenie są ważną składową całościowego doświadczenia, jakie zapewnia aplikacja mobilna. Omawiając z wykonawcą wizualny styl, posługuj się konkretnymi przykładami. Dzięki temu unikniesz niewłaściwej interpretacji swoich oczekiwań i ryzyka jakie niesie ze sobą odwołujący się do wyobraźni opis słowny. Warto wskazać zarówno pozytywne, jak i negatywne przykłady już istniejących aplikacji. Pamiętaj jednak, że obiektywność ma tutaj znaczenie zasadnicze. Osobiste gusta muszą ustąpić oczekiwaniom przyszłych odbiorców.

Uwaga: Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz samodzielnie określać stylu aplikacji, możesz poprosić wykonawcę o przedstawienie kilku koncepcji stylu lub dać mu wolną rękę — jeśli podobają Ci się jego dotychczasowe realizacje.

7. Szczegóły techniczne

Po określeniu ogólnego kierunku prac można przejść do konkretów. Podstawowa lista zagadnień związanych ze szczegółami technicznymi zamyka się w kilku punktach. Oto one:

 • Na jakie platformy ma być przygotowana aplikacja?
  Liczące się obecnie systemy to iOS (iPhone, iPad) oraz Android.
 • Z ilu ekranów będzie się składać aplikacja?
  To pytanie ma charakter orientacyjny, jednak warto znać przynajmniej orientacyjną liczbę najważniejszych ekranów.
 • Kto odpowiada za projekt graficzny aplikacji?
  Czy projekt jest gotowy, czy trzeba go przygotować? Jeśli tak, to czy przygotowanie go leży po stronie wykonawcy, czy zamawiającego?
 • Jeśli grafikę ma przygotować wykonawca — czy zostaną dostarczone wytyczne do stylu?
  Innymi słowy czy firma posiada identyfikację wizualną, brand book lub inny dokument zawierający wytyczne takie jak kolory, fonty, wytyczne dotyczące zdjęć, ilustracji?
 • Jakie rodzaje urządzeń mają być obsługiwane?
  Czy aplikacja ma działać na smartfonach, tabletach, czy na obu rodzajach urządzeń?

8. Budżet i ramy czasowe realizacji

Te dwie informacje nie są wprawdzie obowiązkowe, dobrze jednak jest je uwzględnić, aby Twój brief był kompletny. Ramy czasowe (tzw. deadline) mają duży wpływ na wycenę projektu aplikacji mobilnej, a znajomość budżetu pozwala dopasować najlepsze możliwe rozwiązania.

Podsumowanie:

Udany brief zapewni bezkonfliktową współpracę z wykonawcą i zwiększy szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Pamiętaj, że jego rola nie musi kończyć się wraz z podpisaniem umowy na realizację projektu. Możesz do niego wrócić w razie potrzeby, np. gdy na etapie tworzenia aplikacji pojawią się kwestie wymagające doprecyzowania .W takiej sytuacji brief będzie drogowskazem który pomoże przypomnieć pierwotny zamysł.

Teraz, gdy już wiesz w jaki sposób dokładnie opisać swój pomysł, nie ma na co czekać — spisz go, używając np. Google Docs. Nie musi powstać od razu, czasem warto poświęcić na to kilka spokojnych wieczorów, ale dzięki temu dokładniej przemyśleć wszelkie wymienione aspekty.

Nie zapomnij, że tworzenie briefu to „droga dwukierunkowa” między Tobą a wykonawcą.  Może zdarzyć się, że wykonawca do którego zwrócisz się z briefem zasugeruje pewne zmiany, wskaże bardziej optymalne rozwiązania bazując na swoim doświadczeniu. W ten sposób brief może ewoluować aż do osiągnięcia finalnej formy, na bazie której zostanie przedstawiona wycena.

 

Masz już gotowy brief?
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać niezobowiązującą wycenę projektu:

DARMOWA WYCENA TWOJEGO PROJEKTU →

 

udostępnij ten wpis